"hiện tượng á liên tục (thể hiện gián đoạn hóa thạch cỡ nhỏ)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hiện tượng á liên tục (thể hiện gián đoạn hóa thạch cỡ nhỏ)" tiếng anh là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hiện tượng á liên tục thể hiện gián đoạn hóa thạch cỡ nhỏ từ tiếng anh đó là: paracontinuity
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login