"hệ thống tiêu nước" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "hệ thống tiêu nước" tiếng anh nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hệ thống tiêu nước dịch sang tiếng anh là: drainage system
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login