"Hệ thống Tệp tin Phân tán" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "Hệ thống Tệp tin Phân tán" tiếng anh nói thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ thống Tệp tin Phân tán đó là: Distributed data store
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login