"chu kỳ sóng dài" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "chu kỳ sóng dài" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
6 years ago
Asked 6 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Chu kỳ sóng dài từ tiếng anh đó là: long wave cycle
Answered 6 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login