"hệ thống mua bán trên thị trường chứng khoán bằng cách bán đấu giá hai lần" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hệ thống mua bán trên thị trường chứng khoán bằng cách bán đấu giá hai lần" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hệ thống mua bán trên thị trường chứng khoán bằng cách bán đấu giá hai lần đó là: double auction system
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login