"Hệ thống đường sắt đô thị Đài Bắc" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "Hệ thống đường sắt đô thị Đài Bắc" tiếng anh là từ gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ thống đường sắt đô thị Đài Bắc tiếng anh là: Taipei Metro
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login