"Hệ thống chống bó cứng phanh cho môtô" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "Hệ thống chống bó cứng phanh cho môtô" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ thống chống bó cứng phanh cho môtô từ đó là: Anti-lock braking system for motorcycles
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login