"hệ thống cấp nhiệt kiểu chân không" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hệ thống cấp nhiệt kiểu chân không" tiếng anh nói thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hệ thống cấp nhiệt kiểu chân không từ đó là: vacuum heating system
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login