"Hệ thống các phiên" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Hệ thống các phiên" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hệ thống các phiên từ đó là: Han system
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login