"hệ thống (phân loại) định lượng" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hệ thống (phân loại) định lượng" dịch sang tiếng anh như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hệ thống phân loại định lượng tiếng anh là: quantitative system
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login