"hạt á tự hình (về kiến trúc đá)" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hạt á tự hình (về kiến trúc đá)" nói thế nào trong tiếng anh?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hạt á tự hình về kiến trúc đá dịch sang tiếng anh là: hypidiomorphic-granular
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login