"hào sau ám tiêu (ở phía đất liền)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hào sau ám tiêu (ở phía đất liền)" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hào sau ám tiêu ở phía đất liền từ đó là: back-reef moat
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login