"Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời" dịch sang tiếng anh như thế nào? Đa tạ nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành tinh ngoài hệ Mặt Trời từ tiếng anh đó là: Exoplanet
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login