"Hành tinh khí khổng lồ" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Hành tinh khí khổng lồ" tiếng anh là từ gì? Thanks.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành tinh khí khổng lồ đó là: Gas giant
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login