"Hành tinh khỉ (định hướng)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "Hành tinh khỉ (định hướng)" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành tinh khỉ định hướng dịch là: Planet of the Apes (disambiguation)
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login