"hành tinh chính, hành đại tinh" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hành tinh chính, hành đại tinh" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hành tinh chính, hành đại tinh dịch sang tiếng anh là: principal planet
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login