"Hành tăm" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "Hành tăm" nói thế nào trong tiếng anh?
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành tăm đó là: Chives
Answered 3 years ago
Rossy

Scallions
Answered 2 years ago
Lê Cường