"Hành chính công" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hành chính công" tiếng anh nghĩa là gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hành chính công tiếng anh là: Public administration
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login