"hang tan mòn" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hang tan mòn" nói thế nào trong tiếng anh? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hang tan mòn là: ablation cave
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login