"hàng rào đá (vách đá dựng đứng)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "hàng rào đá (vách đá dựng đứng)" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàng rào đá vách đá dựng đứng từ đó là: palisade
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login