"hàng hóa ổn thỏa về số lượng và bao bì" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hàng hóa ổn thỏa về số lượng và bao bì" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàng hóa ổn thỏa về số lượng và bao bì tiếng anh đó là: goods in good order
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login