"hàng gạch xây nhô ra khỏi mặt tường" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hàng gạch xây nhô ra khỏi mặt tường" tiếng anh nói như thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàng gạch xây nhô ra khỏi mặt tường là: corbelling of bricks
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login