"hàng buôn, rắn, bền, ổn định" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "hàng buôn; rắn, bền; ổn định" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàng buôn, rắn, bền, ổn định tiếng anh đó là: firm
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login