"Hàn (công nghệ)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "Hàn (công nghệ)" nói thế nào trong tiếng anh?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàn công nghệ là: Welding
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login