"Hàm số đơn điệu" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hàm số đơn điệu" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hàm số đơn điệu từ đó là: Monotonic function
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login