"hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm quyết định đã ngẫu nhiên hoá từ đó là: randomized decision function
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login