"hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi là "hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược" tiếng anh nói như thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược từ tiếng anh đó là: inverse trigonometric function
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login