"hàm lấy tích phân, (biểu thức, hàm) dưới dấu tích phân" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hàm lấy tích phân; (biểu thức, hàm) dưới dấu tích phân" nói thế nào trong tiếng anh? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm lấy tích phân, biểu thức, hàm dưới dấu tích phân từ tiếng anh đó là: integrand
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login