"hàm lấy tích phân là một vi phân toàn phần" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "hàm lấy tích phân là một vi phân toàn phần" tiếng anh là từ gì? Đa tạ nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm lấy tích phân là một vi phân toàn phần từ đó là: exact integrand
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login