"hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi là "hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn" dịch sang tiếng anh như thế nào? Thanks.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm kiểu cực đại, hàm kiểu vô hạn đó là: function of maximun type
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login