"Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ" tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ dịch là: United States Pacific Fleet
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login