"hàm điều hoà phỏng cầu" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "hàm điều hoà phỏng cầu" tiếng anh là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm điều hoà phỏng cầu dịch sang tiếng anh là: spheroidal harmonic
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login