"hàm đầu chim (ở Rêu động vật)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "hàm đầu chim (ở Rêu động vật)" tiếng anh nghĩa là gì? Thank you.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm đầu chim ở Rêu động vật từ đó là: mandible
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login