"hàm chỉnh hình, hàm giải tích" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "hàm chỉnh hình, hàm giải tích" tiếng anh là từ gì? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hàm chỉnh hình, hàm giải tích từ tiếng anh đó là: holomorphic function
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login