"Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc từ đó là: People's Liberation Army Navy
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login