"Hải âu mày đen" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi là "Hải âu mày đen" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hải âu mày đen tiếng anh đó là: Black-browed albatross
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login