"Hạc trắng Á Đông" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "Hạc trắng Á Đông" nói thế nào trong tiếng anh? Thank you so much.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
Hạc trắng Á Đông đó là: Oriental stork
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login