"hạ thấp mực nước ngầm" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi chút "hạ thấp mực nước ngầm" dịch sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hạ thấp mực nước ngầm dịch sang tiếng anh là: (sự) ground water lowering
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login