"hạ lưu , xuôi dòng" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "hạ lưu , xuôi dòng" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
hạ lưu , xuôi dòng từ đó là: downstream
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login