"gương nước cơ sở" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi "gương nước cơ sở" tiếng anh là từ gì? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gương nước cơ sở từ đó là: basal water table
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login