"gối (để) là (cái)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "gối (để) là (cái)" nói thế nào trong tiếng anh? Thanks.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gối để là cái là: tailor’s ham
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login