"góc nghiêng, góc lệch" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "góc nghiêng, góc lệch" tiếng anh nói thế nào? Đa tạ nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
góc nghiêng, góc lệch dịch là: angle of inclination
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login