"gốc giả (của một hệ tọa độ tạo ra để kiểm tra các kết quả đo)" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "gốc giả (của một hệ tọa độ tạo ra để kiểm tra các kết quả đo)" nói thế nào trong tiếng anh?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gốc giả của một hệ tọa độ tạo ra để kiểm tra các kết quả đo tiếng anh đó là: false origin
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login