"góc đỉnh (tam giác, đa giác), điểm góc (của một đường)" tiếng anh là gì?

Cho tôi hỏi "góc đỉnh (tam giác, đa giác); điểm góc (của một đường)" tiếng anh nghĩa là gì? Cảm ơn nhiều nha.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
góc đỉnh tam giác, đa giác, điểm góc của một đường từ tiếng anh đó là: corner
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login