"gờ xói mòn (do gió tạo trên bề mặt tuyết)" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "gờ xói mòn (do gió tạo trên bề mặt tuyết)" tiếng anh nghĩa là gì?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gờ xói mòn do gió tạo trên bề mặt tuyết từ tiếng anh đó là: erosion ridge
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login