"gỗ được cải thiện, xử lý lần thứ hai" tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi là "gỗ được cải thiện, xử lý lần thứ hai" dịch thế nào sang tiếng anh? Xin cảm ơn nhiều nhà.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gỗ được cải thiện, xử lý lần thứ hai từ đó là: reconditioned wood
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login