"gỗ cưa theo phương đường kính" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi "gỗ cưa theo phương đường kính" tiếng anh nói thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gỗ cưa theo phương đường kính dịch là: quarter-sawn timber
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login