"gờ băng bị ép ngang" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi chút "gờ băng bị ép ngang" tiếng anh nói như thế nào? Thank you.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gờ băng bị ép ngang từ đó là: ice-thrust ridge
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login