"giống đại diện (cho một số giống có đặc điểm khác nhau rất ít)" tiếng anh là gì?

Mình muốn hỏi chút "giống đại diện (cho một số giống có đặc điểm khác nhau rất ít)" dịch sang tiếng anh thế nào? Xin cảm ơn nhiều.
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
giống đại diện cho một số giống có đặc điểm khác nhau rất ít là: organ genus
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login