"gìn giữ, chịu đựng, chống đỡ, duy trì" tiếng anh là gì?

Em muốn hỏi là "gìn giữ; chịu đựng, chống đỡ, duy trì" tiếng anh nói thế nào?
5 years ago
Asked 5 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
gìn giữ, chịu đựng, chống đỡ, duy trì từ đó là: sustain
Answered 5 years ago
Rossy

Please register/login to answer this question.  Click here to login